Vážení priatelia, klienti a klientky 

vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu na Slovensku v súvislosti s možnou nákazou COVID-19, bude s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia našich klientov a personálu fungovať prevádzka zdravotníckeho zariadenia Funaction Fyzioterapia v obmedzenom režime PRE AKÚTNE A BOLESTIVÉ STAVY. 

Návštevu našej ambulancie prosím KONZULTUJTE VOPRED TELEFONICKY ALEBO MAILOM.  

Vstup do priestorov prevádzky je povolený iba s ochranným rúškom, prípadne inou adekvátnou ochranou úst a nosa.  

Ako sa my staráme o Vás 

 • Z preventívneho hľadiska sme dobrovoľne podstúpili 14 dňovú domácu izoláciu a nikto z našich fyzioterapeutov nejaví žiadne známky infekcie 
 • Naši fyzioterapeuti nenavštívili v posledných týždňoch žiadne zahraničné rizikové oblasti a ani sme sa nestretli s osobou COVID – 19 pozitívnou 
 • Klientov s chorobnými príznakmi na naše pracovisko neprijímame a postupujeme v rámci usmernenia RUVZ 
 • Všetky priestory a pomôcky Funaction Fyzioterapie pravidelne a opakovane dezinfikujeme 
 • Každá fyzioterapeutická miestnosť je dezinfikovaná po každom klientovi 
 • Plánujeme a časujeme vyšetrenie a terapiu tak, aby nedochádzalo ku kontaktu s inými klientami, klient čaká na pokyn od terapeuta, aby sám bezpečne opustil ambulanciu  
 • Dodržujeme zvýšenú osobnú hygienu a nosíme tvárové rúška a rukavice, obmedzujeme podanie rúk 
 • Pre klientov poskytujeme jednorazové rukavice alebo bude k dispozícii dezinfekcia rúk 

Ako sa vy postaráte o nás:  

 • Vstupujte prosím do priestorov s ochranou tváre, ktorú budete mať nasadenú počas celej vašej návštevy, chránite seba aj ostatných  
 • Pravdivo vyplníte čestné vyhlásenie o Vašom zdravotnom stave 
 • Pokiaľ pociťujete akékoľvek chorobné príznaky, odložte Vašu návštevu a ostaňte prosím doma 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a zodpovedné správanie. Spolu to zvládneme a prekonáme.