|

Plantárna fasciopatia (bolesť päty)

Plantárna fasciopatia je charakterizovaná ako bolesť päty pri záťažových činnostiach. Túto problematiku tiež nájdete pod názvom plantárna bolesť päty. Plantárna fascia je silný pás spojivového tkaniva, ktorý podporuje štruktúru chodidla. Spája pätu (calcaneus) s metatarzálnymi kosťami v prednej časti chodidla, ktoré sa spájajú s prstami na nohách. Plantárna fasciopatia sa najčastejšie vyskytuje ako dôsledok podráždenia a preťaženia plantárnej fascie a je pozorovaná u aktívnych ľudí, ako sú bežci, ale aj u menej aktívnych ,,sedavých” ľudí. Štúdie tiež preukázali, že sa často vyskytuje aj u ľudí s nadváhou.


Čo je plantárna fascia?

Plantárna fascia je z anatomického hľadiska silná šľachová štruktúra, ktorá je takmer pod stálym napätím, a to aj v statickom zotrvaní. Jej pozícia umožňuje podporu klenby, pričom predpätie plantárnej fascie vyrovnáva axiálny ťah (osový), ktorý vzniká primárne pri napätí počas chôdze.

Bolesť chodidla je vo všeobecnosti veľmi komplexným problémom. Chodidlo aktívne reaguje na zmeny v pohybových vzorcoch a pohybových stereotypoch,  ktoré sa považujú za rutinné pohyby. Trajektória pohybu každého jedinca sa mení, a teda nie je rovnaká. Chodidlo je od útleho veku navyknuté vykonávať určitý pohybový vzorec, a následkom tejto skutočnosti má chodidlo možnosť vyvíjať sa.Čo spôsobuje plantárnu fasciopatiu?

V minulosti sa predpokladalo, že tento stav priamo súvisí so zápalom tejto šľachy. Štúdie za posledné obdobie však preukazujú, že to nie je hlavná príčina patológie alebo bolesti v tejto oblasti. Bolesť je zvyčajne najhoršia ráno, keď vstanete z postele a urobíte prvých pár krokov, ako aj po dlhšom odpočinku. Tento stav je najbežnejší u ľudí vo veku 40 – 60 rokov a často postihuje obe nohy.

Plantárna fasciopatia je komplexný stav súvisiaci s mnohými faktormi. Príčiny vzniku tejto problematiky sú podmienené pohybovými zmenami. Trvalé narušenie pohybových stereotypov je vždy zapríčinené zdravotnou komplikáciou, ktorá nás núti  presunúť ťažisko v smere, ktorý nie je zvyčajne zaužívaný. Zmena ťažiska sa prejavuje na kooperácií fascií a šliach v nohe, a tým môže vzniknúť aj preťaženie plantárnej fascie. Ďalšími faktormi sú napríklad zmeny súvisiace s prudkými zmenami v tréningovej záťaži alebo začatie novej fyzickej aktivity po dlhšej nečinnosti. Za vývoj príznakom môže byť tiež vysoký index telesnej hmotnosti (BMI).Môže to byť spôsobené zvýšeným množstvom tukových buniek v krvi a spojivovom tkanive, ako aj nadmerným zaťažením samotnej štruktúry plantárnych fascií. Menej častou príčinou býva nadmerné natáčanie chodidla do pronácie počas záťaže, tieto dôkazy však nie sú jednoznačné.

Ako zistíte, že máte plantárnu fasciopatiu?

Plantárna fasciopatia sa vyznačuje bolesťou na spodnej strane päty. Váš fyzioterapeut bude schopný diagnostikovať zdroj vašej bolesti. Vykoná testy na posúdenie podporných štruktúr chodidla, ako aj rozsahu pohybu v oblasti členku a prstov na nohách.  Zobrazovacie metódy ako ultrazvuk či RTG sú nutné v prípadoch, kedy sa liečba nevyvíja podľa očakávania. Dôležitá informácia je, že ,,pätná ostroha´´ alebo iné kostné výrastky na päte nie sú automaticky spojené s bolesťou alebo plantárnou fasciopatiou.


Ako pomôže fyzioterapia?

Pre plantárnu fasciopatiu sa navrhuje široká škála terapie.Celá liečba by mala byť založená na individuálnom posúdení.

  • – Správa záťaže

Pre vášho fyzioterapeuta bude dôležité identifikovať faktor preťaženia a pokúsiť sa ho upraviť a dočasne znížiť. Môže to byť bežecká záťaž u športovcov alebo nadmerná doba státia u pracovníkov. Predĺžený odpočinok alebo úplný odpočinok nebude viesť k ústupu príznakov.

  • – Cvičenie

Posilňovacie cviky na chodidlá a lýtkové svaly môžu pomôcť zlepšiť toleranciu zaťaženia vášho chodidla. Aby boli účinné, musia mať dostatočné zaťaženie, aby mohli zapojiť konkrétne štruktúry chodidla. Ako liečba sa tiež často používa stretching plantárnej fascie. Posilňovanie však vedie k lepším výsledkom.

  • – Kineziotejping

Existuje množstvo tejpovacích techník, vďaka ktorým je možné znížiť bolesť v počiatočných štádiách plantárnej fasciopatie a zmierniť príznaky.

  • – Protetika

Aplikácia ortopedickej protetiky do obuvi poskytne chodidlu potrebnú oporu a pomáha znížiť bolesť. Štúdie nepreukázali, že by aplikácia protetiky na mieru bola v prípade plantárnej fasciopatie efektívnejšia ako bežná protetika.

  • – Doplnkové terapeutické metódy

Liečba ako masáž, mobilizácia a aplikácia suchej ihly nie sú podporované výskumnými štúdiami. Ich využitie má však výrazný efekt na zmiernenie príznakov  v kombinácii so správne nastaveným cvičebným programom

  • Extrakorporálna terapia rázovými vlnami (ESWT)

ESWT  pomocou vysoko-energetickej tlakovej vlny pôsobí na tkanivá( resp. miesto bolesti), ktoré hlboko prekrvuje a tým ich nabudzuje k regenerácii. Výsledky štúdii naznačujú, že môže byť užitočný pri liečbe plantárnej fasciopatie. Nemala by sa však považovať za liečbu prvej voľby, a ak sa používa, mala by byť v spojení s inými vyššie uvedenými spôsobmi liečby.


Nedávna randomizovaná kontrolovaná štúdia z roku 2015 podporuje použitie posilňovacích cvičení pred stretchingovým cvičením u pacientov s plantárnou fasciopatiou. Systematické prehľady (analýza viacerých štúdií) ukazujú, že tejpovanie môže byť z krátkodobého hľadiska účinné pri znižovaní bolesti, dôkazy sú však iba obmedzené. Analýzy tiež podporujú použitie ortéz na zníženie bolesti a zlepšenie funkcií.

Ako si poradiť doma?

Váš fyzioterapeut vám predpíše program cvičení, ktoré budete precvičovať v domácom prostredí. Na zmiernenie príznakov môže pomôcť aplikácia ľadu na bolestivú oblasť, rovnako ako použitie protetiky alebo vložiek do gélových podpätkov. Nosenie domácej podpornej obuvi (napr. aj obuv Peter Legwood, ktorú nájdete v našej ambulancii) môže v porovnaní s chôdzou naboso znížiť bolesť. Doplnkovo môže pomôcť naučiť sa zatejpovať problematickú oblasť pred cvičením alebo športovým zaťažením. Požiadajte svojho fyzioterapeuta, aby vám ukázal a vysvetlil, ako to urobiť, ak je to súčasťou vášho liečebného plánu.

Príznaky plantárnej fasciopatie je možné regulovať pomerne rýchlo, ak dôjde k úprave preťaženia v skorších fázach po objavení príznakov. Bez vhodného riadenia správy záťaže a správneho rehabilitačného programu môžu príznaky pretrvávať dlhšiu dobu (až cca 6 mesiacov).

Similar Posts