Ako to, že nám ten starý rok tak rýchlo ubehol?

Ďalší rok je za nami. Zdá sa, že rok čo rok beží rýchlejšie. S pribúdajúcimi rokmi sa nestačíme čudovať akou rýchlosťou ten čas beží. Prečo je tomu tak? Možno Vás bude zaujímať vysvetlenie prof. Oliviera Pigueta , ktorý vysvetľuje tento fenomén.

V rozhovore pre ABC rádio Austrália uvádza:  “To ako vnútorne hodnotíme čas má vplyv na to ako si určité časové periódy zapamätáme. Vo všeobecnosti máme tendenciu zapamätať si  udalosti ktoré sú nové, neobvyklé alebo emočne výrazné, veci, ktoré majú pre nás význam. V detstve, keď  dieťa spoznáva svet okolo seba je v podstate všetko nové, nezvyčajné, emočne nabité  a významné. Tak ako dospievame a starneme udalosti sa stávajú menej neobvyklé, menej nové a menej emočne nabité. Zdajú sa nám viac obvyklé, banálne a preto máme tendenciu zabudnúť na niektoré z nich. Preto sa zdá, že čas ide rýchlejšie. “

Tak ako teda môžeme ten čas spomaliť ? Profesor Olivier Piguet vo svojom rozhovore poskytuje radu ako na to. V prvom rade si  musíme uvedomiť, že tak ako starneme, tak sa mení  aj proces spracovania informácií v našom mozgu. Mení sa to ako myslíme, vnímame svet. Ak chceme teda čas “spomaliť” , tak by sme mali venovať zvýšenú pozornosť udalostiam dejúcim  sa okolo nás, pretože ak niečomu venujeme pozornosť, tak si to i lepšie zapamätáme. Keďže udalosti v dospelosti  sú vo veľkej miere predvídateľné, máme tendenciu nevenovať  im až takú pozornosť. Mnoho vecí berieme ako fakt, neriešime ich. To prirodzené detské nadšenie, túžba po novom a neobyčajnom, túžba pochopiť svet nám akosi  v dospelosti  chýba.  Ďalším problémom môže byť náš rýchly životný štýl, kedy často robíme mnoho vecí naraz. V našej modernej technickej spoločnosti neustále presúvame našu pozornosť  z jednej veci na druhú, pričom sa ňou príliš nezaoberáme a tak si ju ani nezapamätáme. Napríklad vtedy, keď v rovnakom čase odpisujeme na email, pozeráme Facebook, Instagram, sťahujeme veci z internet. Takéto situácie prispievajú k tomu, že sa pýtame sami seba, kam vlastne ten týždeň či mesiac  ubehol.

Čo teda máme urobiť? V prvom rade potrebujeme s vedomým úmyslom zmeniť pár vecí.   Z času na čas odložme telefón do vrecka,  zastavme sa a vnímajme divy sveta okolo seba, pozrime sa na oblohu a vnímajme jej farbu, vnímajme vône, zmeňme trasu do práce, stretnime sa s priateľmi na obede, vytvárajme nové vzťahy, naučme sa mať úprimnú radosť z bežných vecí , učme sa nové a zaujímavé veci. Prežime šťastný nový rok.

Zdroj: http://blog.neura.edu.au

Similar Posts