Všimli ste si vy alebo váš lekár nesprávne držanie tela alebo inú odchýlku v pohybovom vývoji vášho dieťaťa? Včasná diagnostika a následná fyzioterapia sú prevenciou vzniku bolestí a nesprávnych pohybových stereotypov. Venujeme sa deťom a dospievajúcej mládeži od 6 rokov. Spolupráca a edukácia rodičov je pre nás neoddeliteľnou súčasťou, preto sa vyžaduje aj účasť rodičov na cvičení. 

 

Fyzioterapia detí je zameraná na:

 • – chybné držanie tela
 • – skoliózy
 • – odstávajúce lopatky
 • – ploché nohy
 • – zlý stereotyp chôdze
 • – svalovú dysbalanciu u športujúcich detí
 • – nácvik rovnováhy a stability

 

Čo využívame pri terapii s deťmi:

  • – metódy vychádzajúce z vývojovej kineziológie
  • – cvičenie s pomôckami (loptičky, overbally, therabandy)
  • – balančné cvičenia
  • – metódy propriocepcie
  • – edukatívnu hru
  • – pracujeme s individualitou dieťaťa a jeho hravosťou. 
Rezervujte si termín tu
DNS-logo PS