Všimli ste si vy alebo váš lekár nesprávne držanie tela alebo inú odchýlku v pohybovom vývoji vášho dieťaťa? Včasná diagnostika a následná fyzioterapia sú prevenciou vzniku bolestí a nesprávnych pohybových stereotypov. Venujeme sa deťom a dospievajúcej mládeži od 6 rokov. Spolupráca a edukácia rodičov je pre nás neoddeliteľnou súčasťou, preto sa vyžaduje aj účasť rodičov na cvičení. 

Fyzioterapia detí je zameraná na:

 • – chybné držanie tela
 • – skoliózy
 • – odstávajúce lopatky
 • – ploché nohy
 • – zlý stereotyp chôdze
 • – svalovú dysbalanciu u športujúcich detí
 • – nácvik rovnováhy a stability

Čo využívame pri terapii s deťmi:

 • – metódy vychádzajúce z vývojovej kineziológie
 • – cvičenie s pomôckami (loptičky, overbally, therabandy)
 • – balančné cvičenia
 • – metódy propriocepcie
 • – edukatívnu hru
 • – pracujeme s individualitou dieťaťa a jeho hravosťou. 
DNS-logoPS