Včasnosť fyzioterapie po operáciách a úrazoch pohybového aparátu, je neodmysliteľná zložka pre začlenenie do aktivít bežného života. Fyzioterapeuti sa svojim aktívnym, odborným prístupom zameriavajú na opätovné prinavrátenie stratených funkcií.


Pre koho je fyzioterapia po operáciach a úrazoch pohybového aparátu vhodná?

 • – poúrazové stavy – fraktúry HK, DK (po fixáciách)
 • –  pooperačné stavy – chrbtice: hernie discov, stabilizácie chrbtice
 • – ortopedické a traumatologické:
 • – ruptúry šliach,
 • – syndróm karpálneho kanála,
 • – Dupuytrenova kontraktúra,
 • – tendovaginitída – lúpavý prst,
 • – hallux valgus, hallux ridigus
 • – epikondylitída – tenisový lakeť,
 • – Impingement syndróm ramenného kĺbu,
 • – stabilizácia RK – Bankartova plastika,
 • – artroskopické operácie – ramena, kolena, členku
 • – stavy po TEP – ramena, bedra, kolena


Cieľ:

 • – zvýšiť rozsah pohybu
 • – uvoľniť stuhnuté svaly
 • – posilniť oslabené svaly
 • – úľava od bolestí
 • – zlepšiť senzomotoriku a propriocepciu
DNS-logoPS