sportova fyzioterapia

Fyzioterapia  športových poranení zaznamenáva v posledných rokoch výrazné zmeny. Kladie sa dôraz na včasnú  diagnostiku, liečbu a taktiež na prevenciu športových úrazov. Zameriavame sa na diagnostiku a liečbu úrazov, ktoré zvyčajne vznikli pri rekreačnom či vrcholovom športe. Keďže športové poranenie môže výrazne ovplyvniť schopnosť trénovať a podávať dobrý výkon, našim cieľom je predovšetkým prevencia. Navrhneme vám preventívny program šitý na mieru podľa vašich individuálnych potrieb a vášho športového zamerania. Takto zameraná intervencia napomáha k bezpečnému a efektívnemu pohybu a následne k zvýšeniu výkonu. Príkladom môže byť správne zvládnutá technika skoku a dopadu v prevencii poranenia kolena.

Ak už došlo k poraneniu zameriame sa na komplexné vyšetrenie a následnú liečbu pričom využívame moderné fyzioterapeutické postupy.

Medzi najčastejšie športové poranenia patrí:

  • – Poranenia členka: podvrtnutia, natiahnutia
  • – Poranenia mäkkého kolena: podvrtnutia, natiahnutia
  • – Natiahnutia slabín
  • – Poranenia ramena
  • – Tenisový lakeť
  • – Bolestivá päta.
DNS-logoPS