Diagnostika a kinezioterapeutické prístupy pri skolióze

Kurz úspešne ukončený, nový termín 2025 zverejníme čoskoro

Diagnostika a kinezioterapeutické prístupy pri skolióze

Lektor: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.,

Dátum: 20.04.2024 – 21.04.2024

Miesto konania: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Počet kreditov SKF: 13,5

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov a ďalších zdravotníkov, ktorí pracujú s danou problematikou

Rozsah: 13,5 hodín

Cena: 280 €/osoba , cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu, študijné materiály v češtine

Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Odborné pripomienky:  Iveta.Pallova@seznam.cz

Organizačné pokyny: info@fyzioterapiafunaction.sk 

Tel. na organizátora: +421 907 512 390

Anotácia

Cieľom kurzu je podať súhrnné informácie o diagnostických a vybraných terapeutických prístupoch pri skolióze. Súčasťou kurzu je množstvo kazuistík, ktoré detailne približujú jednotlivé témy, vyšetrenia a návrh terapie u pacienta so skoliózou.

Lektor/Odborný garant: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.,

Fyzioterapeutka a špecialistka na liečbu skoliózy. Dlhoročne sa venuje danej problematike a vedie odborné kurzy pre fyzioterapeutov a lekárov, ktoré sú venované diagnostike a kinezioterapii u idiopatickej skoliózy. Taktiež poriada cvičebné programy pre pacientov s idiopatickou skoliózou.

Dosiahnuté vzdelanie:

  • 2018 –  2022 TCM Inštitút v Prahe, Tradičná čínska medicína
  • 2010 FTVS UK v Prahe, rigorózna skúška (PhDr.)
  • 2002 – 2007 FTVS UK Praha, doktoranské štúdium biomechaniky (PhD.)
  • 1996 – 1999 FTK UP Olomouc, fyzioterapia Mgr.
  • 1993 – 1996 LF UP Olomouc, liečebná rehabilitácia a fyzioterapia Bc.

Ďalšie vzdelanie: Absolvovala viac ako 35 odborných seminárov a špecializačných rehabilitačných kurzov. Študovala u mnohých významných rehabilitačných odborníkov, publikovala v odborných časopisoch a zborníkov s tematikou venovanou predovšetkým skoliózam.

Program

  1. Deň

10.00 – 10.30 Registrácia

10.30 – 11.30 Idiopatická skolióza, teória

11.30 – 13.00 Klinická diagnostika, teória + prax

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 15.00 RTG diagnostika, MRI, teória + praktická ukážka

15.00 – 17.30 Dýchanie u skoliotikov, metóda podľa Lehner – Schroth, New Power Schroth, teória + prax

17.30 – 18.00 Pohybová aktivita a šport pri skolióze, teória

18.00 – 18.30 Diskusia

  1. deň

9.00 – 10.00 Korzetoterapia, soft brace, operácie, hranice konzervatívnej liečby, teória

10.00 – 11.30 Workshop – vyšetrenie a terapie pacienta so skoliózou

11.30 – 13.00  Svalové reťazce panva – DKK- chrbtica, prístup podľa Karski, teória + prax

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 16.00  Princíp podľa Gochta a Gessnerovej, metóda podľa Diefenbachovej, teória + prax

16.00 – 16.30 Diskusia, záver

Ďalšie informácie: Prineste si so sebou pohodlné oblečenie

Registrácia

Similar Posts