Aby dieťa správne sedelo !

Aby sme porozumeli, prečo deti sedia v polohe „W“